pixel
Projekt Medeor

Projekt Medeor

Att få en obeboelig värld att frodas

Är det inte hög tid att något görs åt jordens nuvarande skick?

Elas befolkning jobbar hårt med att försöka rädda klimatet. Det går för sakta trots att majoriteten jobbar övertid, och lönerna räcker knappt till en okej levnadsstandard, särskilt inte för familjer. De senaste åren, under Farzin Djahandars regi, har över 200 000 människor dött av undernäring och sjukdomar. Tillhör du en av de som känner sig utnyttjad av Myndigheten?

Jordens dödzoner, matbristen och den dåliga ekonomin bidrar till att våld eskalerar. Terrorattacker har blivit vanligare. Känner du dig säker? Det gör inte vi. Mordet på President Djahandar är bara ett exempel på att vi behöver öka vår säkerhet.

Katastrofen, ekonomin, de sociala problemen och terrorn som finns i Ela kan en enda grupp hållas ansvarig för: Kraftfolket.

Kraftfolket dök upp i samband med att isarna smälte. Det kan inte vara en tillfällighet. Deras skyldighet till det som hänt mot vår jord måste utredas ordentligt innan någon mer skada kan ske.

Vi måste ta tillbaka kontrollen. Klimatet och terrorn ska inte vinna.

Är det inte tid för fred och en fruktbar planet?

Projekt Medeor är en satsning, som vår President Didrik Daegal har initierat, som innebär att vi håller Kraftfolket samlade på utvalda platser för att ha kontroll, men även att vi låter tekniken rena luft och vatten. Projektet strävar efter att alla människor i Ela ska kunna överleva de sjukdomar som finns, att våra barn ska få uppleva sin femårsdag, att vi ska kunna odla och bo överallt. Med hjälp från Bionbyr, bättre övervakning och strängare regler kommer vi att lyckas få fred.